CONVOCATÒRIA 2021 DE CURSOS SUBVENCIONATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

27/02/2020

prl

A partir del mes de març s’inicia al Gremi la nova convocatòria de l’any 2021 de cursos subvencionats de Prevenció de Riscos Laborals. Aquests cursos són gratuïts tant per treballadors en actiu com per aturats.

S’executaran en dues modalitats:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER TREBALLS DE PALETRIA, amb una durada de 20 hores, és el mínim obligatori per poder treballar a l’obra. En aquest curs de PRL per a treballs de paleteria l’alumne podrà adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant en l’àmbit teòric com pràctic, que li permetin I’aplicació de tècniques segures de treball durant I ‘execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines.

NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ EN CONSTRUCCIÓ, amb una durada de 60 hores. L’objectiu general és obtenir el nivell de qualificació necessari per a desenvolupar les funcions del nivell bàsic de l’activitat preventiva en el sector de la Construcció i obtenir l’acreditació per exercir les funcions de Recurs Preventiu en Obra.

– Assimilar els conceptes preventius fonamentals i la relació existent entre ells.

– Conèixer la configuració del marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com alguna de la reglamentació de caràcter tècnic amb disposicions en aquesta matèria.

– Distingir els aspectes generals de la llei de prevenció de riscos laborals i els trets fonamentals de la normativa de prevenció d’aplicació específica al sector de la construcció.

– Identificar els riscos més freqüents que poden originar-se en els llocs de treball i conèixer les mesures preventives d’aplicació general.

– Realitzar les avaluacions dels riscos elementals que poden originar-se en les obres i establir les mesures preventives elementals i complementàries per al seu control.

– Conèixer els mecanismes per promoure i fomentar la integració de la prevenció durant el desenvolupament de les activitats.

– Comprendre els criteris i requisits que han de regir els processos de planificació i organització d’una obra prenent com a base les consideracions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors.

– Gestionar els recursos mínims necessaris (humans i materials) per dur a terme els primers auxilis i les primeres intervencions en situació d’emergència.

– Distingir els aspectes fonamentals de la gestió preventiva en les empreses que realitzen activitats en el sector de la construcció.

– Conèixer els diferents organismes públics que duen a terme actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els mecanismes legals de participació i consulta dels treballadors en aquesta matèria.

El Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de Mataró i Comarca

és una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores i promotores, donant resposta a les seves necessitats i ésser el seu interlocutor davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades d’alguna manera al món de la construcció.

Edifici “Can Boada”
carrer Pirineus, 17
(cantonada Via Europa)
08303 Mataró (Barcelona)
Telèfon/Fax 93 510 44 75
Mòbil 674 134 854
Correu electrònic info@gremiobresmaresme.org

Intranet | Funciona amb Wordpress | Disseny Web: Claraboia Audiovisual, SCCL

© Gremi de Promotors i Constructors d'Obres de Mataró i Comarca | Avís Legal | Política de Privacitat